Particulier : [Inloggen] [Registreren] | Makelaar: [Inloggen] [Registreren
Button Inruilwoning   Button Inruilwoning   Button Inruilwoning  Button Inruilwoning   Button Inruilwoning  
Over Inruilwoning.nl
Deze site is bedoeld voor het bij elkaar brengen van partijen die beiden in het bezit zijn van een woning en willen wisselen naar een grotere of kleinere woning (denk daarbij aan mensen die vroeger een groot gezin hadden, waarvan de kinderen inmiddels het huis hebben verlaten en nu graag kleiner willen wonen, tegen nieuwe jonge gezinnen die het gezin willen uitbreiden en juist een grotere woning nodig zijn).

Ook voor alle mensen die op dit moment in een patstelling staan. Immers is er een gerechtvaardigde angst dat als U eerst een andere woning koopt en dan pas probeert uw eigen huis te verkopen U achter het net vist, doordat bijvoorbeeld de huizenprijzen gaan dalen.
Dit risico heeft U niet als U gelijktijdig koopt en verkoopt, dan gaan immers een stijging of daling van de huizenprijzen gelijk op.

Ook voor diegene die dichter bij zijn werk een woning zoekt heeft hierdoor veel voordelen, de immers belangrijke reistijd en brandstofbesparing. En een leuke bijkomstigheid van dichter bij je werk wonen, de baas kan de verhuis- en inrichtingskosten belastingvrij vergoeden. Zie 'Extra financieel voordeel'

Ook voor die mensen die momenteel in het bezit zijn van een grote woning maar geen nieuwe woning wensen, kunnen gebruik maken van deze site. Door hun eigen woning steeds door te rollen naar een kleinere, zodat het eenvoudiger word deze dan los te verkopen en wat betreft de overdrachtsbelasting hoeft U zich niet druk te maken, want deze krijgt U steeds volledig van de belasting terug mits er binnen 6-maanden weer doorgerold of verkocht is.

Verder zijn er voor beide partijen vele financiële besparingen te behalen. Zoals bijv. op de notariskosten en de 6% overdrachtsbelasting. Zie 'Voordelen W.O.Z. waarden'

Mocht U het, ondanks de eenvoud van het aanmelden en de gegeven uitleg, het toch nog te ingewikkeld vinden, vraag dan uw makelaar uw huis voor U aan te melden en laat deze verder als bemiddelaar voor U optreden en U bij het inruilproces begeleiden. (Uitleg aanmelding)

De bedoeling is dat mensen elkaar via deze weg weten te vinden. U kunt via het icoontje uw belangstelling tonen voor een woning, mocht de partij die U heeft aangevinkt interesse terug tonen, dan kan begonnen worden met de onderhandelingen die volledig buiten ons omlopen en door uzelf of uw makelaar dienen te worden onderhouden.
Inruilen
Is iets wat in de handel heel normaal is (denk aan auto’s, caravans etc.) Wij denken dat dit met de woningmarkt ook moet kunnen slagen.
Om een goedgevulde database te verkrijgen hebben wij uw hulp natuurlijk hard nodig en vragen U waar mogelijk deze website onder de aandacht te brengen.

Verder vinden wij het leuk om van U bemoeienissen te ontvangen en staan wij altijd open voor positieve kritiek om onze website tot een succes te maken. Stuur bericht

Onze rol in het gehele proces is nihil, geheel belangeloos en uit nieuwsgierigheid geboren. Wij kunnen dan ook verder geen enkele aansprakelijkheid in het inruilproces nemen.
^ Sluiten ^
Voordelen W.O.Z. waarden
Iedere woningbezitter krijgt ieder jaar van zijn gemeente een O.Z.B. aanslag.
Deze O.Z.B aanslag wordt berekend over de zogenoemde W.O.Z. waarde, dat is de waarde die de "gemeentelijke belastingen" aan uw woning toekent.

Nu is in de praktijk deze W.O.Z. waarde meestal wel 20 - 40% lager, dan de waarde die u zelf aan uw woning toekent en waar u het voor zou willen verkopen. Er worden geen bezwaren gemaakt door de belastingdienst zolang we bij deze W.O.Z.taxatie-waarde in de buurt blijven en rond deze prijs willen kopen of verkopen (en er zelfs tot wel 10% onder kunnen gaan zitten, gezien de huidige huizenmarkt en financiële crisissen om ons heen).
Nou hiervan, gaan we volledig legaal gebruik maken.
Waarom zouden we 6% overdrachtsbelasting gaan betalen over de "lucht" die bovenop de W.O.Z. waarde zit die totaal niet van belang is bij inruilen. Het gaat immers om het verschil wat we bij moeten betalen of gaan ontvangen, alleen dit bedrag telt. Hier een voorbeeldje:
Normale gang van zaken:
Huis A: Overeengekomen verkoop prijs€ 325.000
Huis B: Overeengekomen inruil prijs€ 280.000
Verschil te betalen c.q. te ontvangen€ 45.000
Onderstaand ziet u de gemeentelijke toegekende W.O.Z waardes:
Huis A: heeft een W.O.Z. waarde van bijvoorbeeld € 285.000
Huis B: heeft een W.O.Z. waarde van bijvoorbeeld € 245.000

Huis A. heeft dus een verschil van € 40.000 en huis B. van € 35.000. Omdat we naar verhouding (radius) beide woningen nu gaan verlagen gebruiken we dit laagste verschil van € 35.000 (om 100% veilig te zitten). Huis A zit dan nog steeds € 5.000 boven zijn W.O.Z. waarde, en huis B. er precies op.
Nieuwe gang van zaken:
Huis A: verkoop prijs€ 290.000
Huis B: inruil prijs€ 245.000
Verschil te betalen c.q. te ontvangen€ 45.000
U betaald dus nu 6% overdrachtsbelasting bij de notaris over € 290.000 i.p.v. over € 325.000 en over € 245.000 i.p.v. over € 280.000. (U betaald dus 6% over € 35.000 minder).
Conclusie:
Beide partijen verdienen 6% over het verschil van € 35.000 is ieder netto € 2.100. Vermeerdert met provisieverschil, notariskosten etc., hier betaald u doordat de verkoop/koop prijzen zijn gedaald immers ook minder aan.

P.s.: (Het zou in dit geval ook geen problemen geven als we het bedrag van huis A. € 40.000 hadden gebruikt., huis A. zit dan immers netjes op zijn W.O.Z. waarde, terwijl huis B. dan maar 2% onder zijn W.O.Z. waarde zit.)

Dit is slechts een voorbeeld en kan dus per geval sterk afwijken, dit hangt af van de W.O.Z. waardes en hoogte van de huizenprijs, met een huis van € 900.000 heeft u uiteraard meer besparing dan op een huis van € 125.000.

Duidelijker en gemakkelijker kunnen we het niet maken.
^ Sluiten ^
Extra financieel voordeel
Verhuiskostenvergoeding.
Wanneer een werknemer voor zijn werk moet verhuizen, kan de werkgever een verhuiskostenvergoeding geven. Deze vergoeding is onder bepaalde voorwaarden onbelast. In principe kunnen zowel de kosten voor het overbrengen van de boedel als de herinrichtingskosten worden vergoed.

Vergoeding verschillende kosten.
Vergoedingen voor verhuiskosten behoren in principe tot het loon. De werknemer kan echter een belastingvrije vergoeding voor verhuiskosten worden gegeven, als de verhuizing verband houdt met het werk dat hij doet. De werkgever kan een vergoeding geven voor de kosten voor het overbrengen van de inboedel en voor andere kosten, waarvan de herinrichtingskosten de belangrijkste zullen zijn.

Bij herinrichtingskosten kan onder meer gedacht worden aan kosten voor:
* het ophangen van gordijnen en lamellen
* het aansluiten van telefoon, gas en elektriciteit
* het schoonmaken van een woning
* (binnen)schilderwerk en behang
Voorwaarden.
De verhuiskostenvergoeding wordt niet als loon beschouwd als de werkgever de vergoeding uitkeert aan een werknemer die voor zijn werk verhuist. Het is echter niet altijd duidelijk wat de doorslaggevende reden voor verhuizen is. Verhuist de werknemer vanwege zijn werk, om persoonlijke redenen of is het een combinatie van beide motieven? Voor de fiscale regeling geldt: het moet gaan om het aanvaarden van een nieuwe dienstbetrekking of een overplaatsing naar een andere standplaats.

De werkgever kan in elk geval een onbelaste vergoeding geven, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
* de werknemer gaat binnen twee jaar na aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking of na een overplaatsing binnen een afstand van tien kilometer van zijn arbeidsplaats wonen, terwijl hij eerst op een afstand van meer dan tien kilometer woonde
* de werknemer bekort door zijn verhuizing de reisafstand tussen zijn woning en de arbeidsplaats, gemeten langs de meest gebruikelijke weg, met ten minste 50 kilometer én met ten minste tien kilometer
In andere situaties is het afhankelijk van de feiten en omstandigheden of er voldoende verband is tussen de verhuizing en de dienstbetrekking.
Berekening van vergoeding
Als aannemelijk is dat de werknemer vanwege zijn dienstbetrekking verhuist, kan de werkgever de volgende kosten belastingvrij vergoeden:
* kosten die betrekking hebben op het overbrengen van de inboedel. Hiervoor geldt geen maximum
* overige kosten, inclusief herinrichtingskosten. Hiervoor geldt een maximum van 12 procent van het jaarloon, tot meen maximum van € 5.445. Het meerdere is belast.
Bron: P&O
'Bij verhuizen 25.000 euro vergoeding'
De verhuisvergoeding voor mensen die dichter bij hun werk gaan wonen, moet flink omhoog. Het bedrag dat de baas mag uitkeren, nu ruim 5400 euro, moet worden opgeschroefd naar maximaal 25.000 euro.

Dat vindt de door Verkeersminister Camiel Eurlings ingestelde Taskforce Mobiliteitsmanagement. Deze taakgroep van onder anderen werkgevers presenteert rond september een pakket maatregelen waardoor werknemers minder vaak tijdens de spits de weg opgaan.

Met de huidige vergoeding verleid je verstokte forenzen niet genoeg om te verhuizen, vertelt Willem de Jager, een van de taakgroepleden, in een interview met het AD. "Maar als je dat bedrag vervijfvoudigt zul je zien dat meer mensen de stap wagen", zegt de adjunct-directeur duurzame mobiliteit van de Rabobank.

Voor de vergoeding, die verspreid over vijf jaar belastingvrij wordt uitgekeerd, kunnen werknemers in aanmerking komen die meer dan 30 kilometer per dag reizen. Zij moeten binnen een straal van 10 kilometer van hun werkgever gaan wonen. De Jager: "Dat scheelt zo een paar procent automobilisten. Ik weer zeker dat het daardoor echt rustiger op de weg wordt."

Bron: AD
Half miljoen Nederlanders willen verhuizen om file
Ongeveer een half miljoen Nederlanders (6 procent van alle werkenden) overwegen een zoektocht naar een andere baan dichter bij huis vanwege het fileleed en lange reistijden met het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een onderzoek dat Blauw Research heeft uitgevoerd in opdracht van het uitzendconcern Randstad.

Voor het onderzoek werden 809 werkenden ondervraagd. Het onderzoek toont volgens Randstad aan dat de fileproblematiek tot veel onvrede leidt onder werkenden. De files worden steeds vaker genoemd als reden voor vertrek.
Ongeveer een miljoen mensen kampen wekelijks minimaal drie dagen met een langere reistijd als gevolg van files en vertraging in het openbaar vervoer. Een kwart van alle werknemers is zeker één keer per week langer onderweg van of naar het werk.

Ontevreden
Veel Nederlanders vinden dat het probleem steeds groter wordt. Twee op de drie deelnemers aan het onderzoek van Blauw Research ervaren dat de reistijd de afgelopen vijf jaar structureel is toegenomen. Een meerderheid in deze groep is ontevreden over de tijd die men kwijt is om van en naar het werk te reizen.
Twintig van de honderd werknemers slapen elke werkdag minder dan gewenst als gevolg van de steeds langere reistijden. De fileproblemen en ov-vertragingen hebben volgens de respondenten ook negatieve gevolgen voor de werktijd en het privé-leven.

Bron: ANP
^ Sluiten ^
Privacybeleid
Voor Inruilwoning.nl is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Inruilwoning.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop Inruilwoning.nl gebruik maakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Inruilwoning.nl verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mail adres en NAW-gegevens voor de volgende doeleinden:
1 voor het leveren van onze diensten;
2 het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen;
3 om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Inruilwoning;

Beveiliging gegevens
Inruilwoning maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens
Op de websites van Inruilwoning.nl worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat Inruilwoning.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Wijzigingen
Inruilwoning.nl behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:

Inruilwoning.nl
vragen@inruilwoning.nl
^ Sluiten ^
Gebruiksvoorwaarden
Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens de website te gebruiken. Door gebruik geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de website.

Toegestane gebruik
U dient zich als gebruiker van de website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
A. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Inruilwoning.nl en/of derden;
B. het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
C. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
D. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inruilwoning.nl het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan vragen@inruilwoning.nl.
Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Inruilwoning.nl zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Inruilwoning.nl. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnaam en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Inruilwoning in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Inruilwoning.nl.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Inruilwoning.nl en/of haar leveranciers, behoudt Inruilwoning.nl zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Inruilwoning is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enige wijze met de website van Inruilwoning.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Inruilwoning is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Inruilwoning is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enige wijze via de website van Inruilwoning.nl worden aangeboden.

Inruilwoning is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Inruilwoning.nl.

Inruilwoning garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Inruilwoning garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Inruilwoning garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar/particulier). Inruilwoning is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Inruilwoning.nl.

U vrijwaart Inruilwoning.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Ongevraagd toegestuurde informatie
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan Inruilwoning.nl via e-mail of anderszins, zal Inruilwoning.nl gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en Inruilwoning.nl zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart Inruilwoning.nl hierbij terzake van alle schade en kosten die Inruilwoning.nl lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid
Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Overige
Inruilwoning.nl behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.
^ Sluiten ^
Links
icon
Dit document is opgesteld door de Directie van Inruilwoning.nl. Vragen? Mail naar vragen@inruilwoning.nl
©2019 Inruilwoning.nl Over Inruilwoning.nl | Gebruikersvoorwaarden | Privacybeleid | Links | Contact